Login
Via deze loginmodule krijgt u als gecertificeerd testgebruiker of partner van PiCompany toegang tot het partner- of gecertificeerde gedeelte op de PiCompany website. U vindt hier alle informatie, achtergronddocumenten en materialen die wij speciaal voor u gesecteerd hebben.

service portal
inloggen

partner login
Inloggen mislukt, controleer of het e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd.
gecertificeerden login
Inloggen mislukt, controleer of het e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd.


Realiseer zichtbaar en direct business resultaat met de kwalitatief hoogwaardige e-HRM producten van PiCompany.
Het talent van vandaag. Is dat ook het talent van morgen? Investeer in wendbaarheid en verzeker de toekomst van uw organisatie
Oplossingen
Producten
Ervaring


Zorg zelf dat u de juiste mensen in huis haalt
Selectie legt het fundament voor het succes van alle andere HR-oplossingen en investeringen op het gebied van in-, door- en uitstroom. Toch gaat het vaak mis tussen vraag en aanbod. Een verkeerde selectiebeslissing kost uw organisatie veel tijd, energie en geld. Ga dus voor in één keer goed. Als marktleider in online assessments en met meer dan 20 jaar ervaring ondersteunt PiCompany u met een effectieve selectie. Lees meer over deze oplossing.
Competentie en Performance management
Gedrag is essentieel voor het resultaat van uw organisatie. Gedrag dat aansluit bij de verwachtingen van het management, klanten, collega's en de betrokken medewerkers zelf. Met Competentie en Performance management van PiCompany zorgt u dat gedrag van individuele medewerkers maximaal rendement oplevert voor de performance van uw organisatie.
Lees meer over deze oplossing.
Geavanceerd inzicht in talent binnen uw organisatie
U wilt succesvol inspelen op ontwikkelingen in de markt.
Talent Analytics biedt krachtige inzichten in talent om betere strategisch onderbouwde HR-beslissingen te nemen.
Lees meer over deze oplossing.
Competent leiderschap
Het vermogen van medewerkers om resultaten te kunnen bereiken door en met anderen. Dat is het soort leiderschap dat het fundament van een organisatie versterkt. Door leiderschapsontwikkeling te koppelen aan de ontwikkeling van uw organisatie, ondersteunt PiCompany de ontwikkeling van leiders die uw organisatie nodig heeft.
Lees meer over deze oplossing.
Maak de match tussen talent en doel toekomstproof
Heeft uw organisatie het talent in huis om beoogde doelen te bereiken? Is werving de oplossing, of kunt u intern de juiste mensen vinden om een team compleet te maken? Met talentmanagement van PiCompany ziet u in één oogopslag waar de kansen liggen om uw huidige talentpool optimaal te benutten.  De match tussen talent en organisatiedoel wordt concreet en toekomstproof.
Lees meer over deze oplossing.
Scherp op talent en ontwikkelpotentieel bij in-, door- en uitstroom
Hoe maakt u op basis van uw strategie de juiste keuzes bij in-, door- en uitstroom, een reorganisatie of duurzame inzetbaarheid? Hoe zorgt u ervoor dat programma’s voor talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en management development optimaal renderen?
Lees meer over onze assessment diensten en oplossingen.
Talent tools, interactieve rapportages en talent analytics
U wilt snel en zeker kunnen schakelen op selectie- en ontwikkelvragen voor (toekomstige) medewerkers. De online self-service portal (SSP) stelt u in staat zelf de regie te voeren over het talentmanagement proces met betrouwbare online talent tools, rapportages en analytics voor het selecteren, matchen en ontwikkelen van talent.

Lees meer over de online self-service portal
Talent Match - In een oogopslag zekerheid over competenties en potentieel

In een oogopslag zekerheid over competenties en potentieel


In hoeverre kan iemand specifieke competenties laten zien én ontwikkelen? Dat is de hamvraag bij veel selectie-, talent-, leiderschaps- en performancevraagstukken.

Meer zekerheid
Om een adequate voorspelling te kunnen doen of iemand goed kan presteren in een bepaalde functie, is het van belang een helder beeld te krijgen van de daarbij behorende relevante competenties. Wanneer die zijn gedefinieerd, kan een match worden gemaakt tussen deze specifieke functievereisten en de mate waarin een kandidaat de gewenste competenties in de praktijk kan laten zien én ontwikkelen.

Voor een helder beeld van de kwaliteiten van een kandidaat, is het van belang een compleet en betrouwbaar inzicht te krijgen in cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid én drijfveren. Talent Match houdt hier rekening mee. De combinatie van de drie factoren bepaalt uiteindelijk of en in welke mate de kandidaat in staat is om de gewenste competenties in de praktijk ook te laten zien én te ontwikkelen. Ze bepalen in samenhang het (ontwikkel)potentieel. Het betrekken van drijfveren bij de voorspelling maakt duidelijk of de kandidaat de competenties ook daadwerkelijk wil laten zien.

Talent Match geeft daarmee zekerheid of er op competentieniveau sprake kan zijn van een succesvolle match tussen kandidaat en functie.

Meer inzicht, meer keuzes
Talent Match kan – afhankelijk van de gekozen testonderdelen - voor elke gevraagde competentie inzichtelijk maken hoe zwaar cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren meewegen bij het kunnen tonen of ontwikkelen van een bepaalde competentie.

Waar de ene kandidaat cognitief sterk is, haalt de ander meer kracht uit zijn persoonlijkheid. Een derde valt weer op door zijn enorme drive en ambitie. Het hangt erg van de gevraagde competenties af of alle drie de personen even goed kunnen presteren in een bepaalde functie.

Dit inzicht geeft een genuanceerd beeld ten aanzien van kwaliteiten van verschillende kandidaten, wat de mogelijkheid geeft specifieke afwegingen en gerichte keuzes te maken. Bijvoorbeeld in relatie tot een specifieke opdracht die een kandidaat binnen de functie moet vervullen of in relatie tot het team waarbinnen een kandidaat gaat functioneren.

Toegankelijker en overzichtelijker
Tot slot is het grote voordeel van Talent Match dat de testresultaten van cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren kunnen worden samengevat en gecombineerd in één toegankelijke ‘clickable’ rapportage. U ziet direct of het talent van een medewerker matcht met de gevraagde relevante competenties. Voor meer inzicht en verdieping kan eenvoudig naar de onderliggende testuitslagen worden doorgeklikt.

Bekijk een voorbeeldrapportage Talent Match Premium
Dashboard Talent Match

Ondersteuning bij afname en gebruik
De toegevoegde waarde van Talent Match staat of valt bij een goede inbedding en follow-up. PiCompany ondersteunt u bij het realiseren van een passende infrastructuur rond de toepassing van Talent Match. Daarnaast leveren wij hulpmiddelen (handboeken, gespreksmodellen, et cetera) om organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij talent- en performancemanagement. Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kunt met onze instrumenten.

De kracht van Talent Match
  • In één oogopslag helderheid over de match tussen talent en gevraagde competenties.
  • Meer zekerheid door de integratie van capaciteits-, persoonlijkheids- én drijfverenprofiel.
  • Flexibel in de keuze van specifieke testonderdelen.
  • Een toegankelijke en begrijpelijke rapportage die snelle besluitvorming ondersteunt.
  • Meer verdieping mogelijk met behulp van deelrapportages.

Talent Match varianten
1. Talent Match Premium
- Inzicht in cognitieve capaciteiten,
- persoonlijkheid en drijfveren.

2. Talent Match Pro
- Inzicht in persoonlijkheid en drijfveren.

3. Talent Match Essentials
- Inzicht in persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten.

Meer weten?
Direct meer weten over de voordelen van talentmanagement om uw bedrijfsdoelen te behalen?
> Laat u terugbellen voor een afspraak of bel 088 44 87 040.
> Abonneer op PiCompany E-zine (nieuwsbrief)
> Volg ons via Twitter.com/PiCompany of LinkedIn
> Bekijk de Talent Match leaflet

Inschrijven voor open training Talent Match?
Alle open trainingen worden gegeven op het kantoor van PiCompany in Utrecht. U kunt zich hier inschrijven voor deze Talent Match open training. Bekijk voor de eerstvolgende open training onze trainingskalender.

inschrijven trainingDaarom PiCompany
Waarom PiCompany  Snel inzetbaar

Waarom PiCompany Self service concept

Waarom PiCompany Internationaal inzetbaar

PiCompany Adaptief

Waarom PiCompany Dataset opbouw

Waarom PiCompany Vergelijk medewerkers en teams

 ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013 gecertificeerd:

      
Laatste nieuws
31-08-2017 - Onderhoudsweekend 29 sept - 1 okt
lees meer...

|
|

Contactformulier
Heeft u vragen over onze dienstverlening? Of wilt u zich aanmelden voor een van onze trainingen? Vul hieronder uw gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


New Password has been sent to your account.


New Password has been sent to your account.